سردخانه کامیونت

  • یخچال ایسوزو300اتاق مسقف فلزی کامیونت

    صنایع برودتی آتا ساخت شاسي اتاق یخچالی کامیونت پنج تن ( یخچال کامیونت ایسوزو —   سردخانه کامیونت آمیکو ) شاسي تماما از قوطی وناودانی فابریک ساختار اتاق یخچال و سردخانه کامیونت پنج تن ( سردخانه کامیونت ایسوزو —   یخچال کامیونت آمیکو ) ديواره ها،سقف وکلگی جلوتماما از عايق ساندويچ پانل (پلي اورتان) با دانسیته ۴۵ […]

بالا