اتاق یخچالی ماشینی

  • یخچال کامیونتاتاق نوشابه ای

    صنایع برودتی آتا مشخصات اتاق یخچال و سردخانه کامیونت شش تن ( یخچال کامیونت ایسوزو —   سردخانه کامیونت آمیکو —  یخچال کامیونت هیوندا — سردخانه کامیونت الوند —  یخچال کامیونت فتون —  سردخانه کامیونت فاو – یخچال کامیونت فوسو – یخچال کامیونت کاویان – یخچال کامیونت جک وغیره …) ساخت شاسی اتاق سردخانه و یخچال […]

بالا