سردخانه کامیون

  • یخچال کامیونتاتاق نوشابه ای

    صنایع برودتی آتا مشخصات اتاق یخچال و سردخانه کامیونت شش تن ( یخچال کامیونت ایسوزو —   سردخانه کامیونت آمیکو —  یخچال کامیونت هیوندا — سردخانه کامیونت الوند —  یخچال کامیونت فتون —  سردخانه کامیونت فاو – یخچال کامیونت فوسو – یخچال کامیونت کاویان – یخچال کامیونت جک وغیره …) ساخت شاسی اتاق سردخانه و یخچال […]

  • یخچال ایسوزو300اتاق مسقف فلزی کامیونت

    صنایع برودتی آتا ساخت شاسی اتاق یخچالی کامیونت پنج تن ( یخچال کامیونت ایسوزو —   سردخانه کامیونت آمیکو ) شاسی تماما از قوطی وناودانی فابریک ساختار اتاق یخچال و سردخانه کامیونت پنج تن ( سردخانه کامیونت ایسوزو —   یخچال کامیونت آمیکو ) دیواره ها،سقف وکلگی جلوتماما از عایق ساندویچ پانل (پلی اورتان) با دانسیته ۴۵ […]

بالا