سردخانه متحرک

تلفن: ۶۵۶۱۲۰۳۳-۰۲۱  همراه: ۰۹۱۹۸۹۹۹۳۲۹

صنایع برودتی آتا

سردخانه متحرک به سردخانه هایی گفته می شود که برای اجرا ونصب آن ،ساندویچ پنلهای تولیدی را به محل استقرارسردخانه برده ودرهمانجا کار مونتاژانجام می گیرد .، درگذشته پنلها را با پیچ ومهره به هم متصل می کردند ولی در بیست سال اخیر به دوروش هوکی (چفت پانل) ودر روش دوم پنلها را باچسب مخصوص به هم پیوند می دهندونکته مهم اینکه سردخانه های متحرک قابل ارتقاء به سردخانه بزرگتر ویا کوچکتر وهمچنین قابل جابجایی می باشند.

مشخصات فنی سردخانه متحرک

  • بدنه ها،سقف ودربها از ساندویچ پنل تزریقی با مواد پلی یورتان ،ورقها دورورنگ آلوزنک شده
  • کف رامبندی شده، لایه زیرین با ورق دورورنگ آلوزینک شده وقسمت فوقانی کف بنا به درخواست متقاضی مشخص می گردد
  • اتصال بدنه ها به هم با نبشی آلومینیوم
  • آببندی با چسب مخصوص
  • درب: تعداد ونوع درب سردخانه بنابه درخواست متقاضی می باشد (معمولا دونوع درب ۱- لولایی ۲- ریلی(کشویی) وجود دارد)
  • سوپاپ هوا جهت انتقال فشارهوای زیاد به بیرون

………………………………………………………………………………………………………….

مشتاقانه منتظرتماس شما هستیم

تلفن: ۶۵۶۱۲۰۳۳-۰۲۱         همراه: ۰۹۱۹۸۹۹۹۳۲۹